Styre og stell

Leder:

Marianne Dahlen

Tlf: 93 02 17 25

mail

 

Kasserer:

Birgitte Dahlen

Tlf: 90 93 46 42

mail

 

Rep. lydighet

Anne Kronen

Tlf. 92 22 12 90

mail

Nestleder:

Ann Karin Midtgaard

Tlf:

mail

 

Rep. agility:

Marit Sørum

Tlf:

mail

 

Varamedlem:

Merethe Mørken

Tlf: 98 85 22 32

mail

Sekretær:

Nina Marie Sjøkvist

Tlf:

mail

 

Rep. bruks:

Annika Berglund

Tlf: 92 09 16 29

mail

 

Varamedlem:

Berit Nilsen

Tlf: 93 00 52 86

mail

THK gruppestyrene

Agility

Leder:

Marit Sørum

Tlf:

mail

 

Styremedlemmer:

Nina H.Barth

Tlf:

 

Christine Sæterli

Tlf:

 

Birgitte Dahlen

Tlf: 92 09 75 47

 

Berit Nilsen

Tlf: 93 00 52 86

 

Bruks

Leder:

Annika Berglund

Tlf: 92 09 16 29

mail

 

Styremedlemmer:

Anita Helgesen

Tlf: 47 30 79 89

 

Marit Johansen

Tlf:

 

Sandra Vegheim

Tlf:

 

 

Lydighet

Leder:

Anne Kronen

Tlf: 92 22 12 90

mail

 

Styremedlemmer:

Merethe Mørken

Tlf: 98 85 22 32

 

Hanne B.S. Eriksen

Tlf: 48 03 35 35

 

Astri Pedersen

Tlf: 98 67 79 99

 

Marianne Ottestad

Tlf: 48 28 56 45

 

Nathalie Mathisen

94 89 11 50

 

Ingunn Mansås Kjærstad

95 77 80 61

THK komiteer

Hyttekomiteen

Hanne Marit Lindhaug

Tlf:

 

Svante Walther

Tlf: 93 25 35 13

 

EIvind Daniel Taranrød

Tlf: 45 43 33 32

Representanter til NKK`s rep møte:

Marianne Dahlen

Tlf: 93 02 17 25

 

Nina Marie Sjøkvist

Tlf:

 

 

Disiplinærkmiteen

Kari Terjesen

Tlf:

 

Liv Sjuve

Tlf: 90 80 61 32

 

Vara:

Kjellaug Riis

Tlf:

 

Hilde Skjoldal

Tlf:

Revisorer

Ingrid Soleim

Tlf:

 

Vara:

Ann Katrin Fjørtoft Kalvenes

Tlf:

 

Valgkomiteen

Nina Barth

Tlf:

Christine Sæterlid

Tlf: 99 31 45 28

 

Vara: Hege Trannum

THK hovedstyre

 

THK Lover her Revidert utgave kommer

Årsmøte referat 2017 her

 

Tønsberg Hundeklubb - Postboks 511 - 3101 Tønsberg

Send en mail til l-nag@online.no

dersom du ønsker et

banner på siden vår.