Styre og stell

 

THK Lover her Revidert utgave kommer

Årsmøte referat 2017 her

 

Leder:

Marianne Dahlen

Tlf: 93 02 17 25

mail

 

Kasserer:

Birgitte Dahlen

Tlf: 90 93 46 42

mail

 

Rep. lydighet

Anne Kronen

Tlf. 92 22 12 90

mail

Nestleder:

Hanne Marit Lindhaug

Tlf: 91 51 54 88

mail

 

Rep. agility:

Hans Thollef Bergan

Tlf: 90 53 09 03

mail

 

Varamedlem:

Merethe Mørken

Tlf: 98 85 22 32

mail

Sekretær:

Hege Kristin Trannum

Tlf: 94 80 68 46

mail

 

Rep. bruks:

Annika Berglund

Tlf: 92 09 16 29

mail

 

Varamedlem:

Berit Nilsen

Tlf: 93 00 52 86

mail

THK gruppestyrene

Agility

Leder:

Hans Thollef Bergan

Tlf: 90 53 09 03

mail

 

Styremedlemmer:

Marit Sørum

Tlf. 41 45 10 60

 

Betina Hellvangsdal

93 02 59 32

 

Birgitte Dahlen

Tlf: 92 09 75 47

 

Berit Nilsen

Tlf: 93 00 52 86

 

Bruks

Leder:

Annika Berglund

Tlf: 92 09 16 29

mail

 

Styremedlemmer:

Kristin Meum

Tlf. 41 22 00 34

 

Rita Bredholdt Brun

Tlf: 99 04 20 00

 

Ellinor Simonsen

Tlf: 92 86 18 63

 

 

Lydighet

Leder:

Anne Kronen

Tlf: 92 22 12 90

mail

 

Styremedlemmer:

Merethe Mørken

Tlf: 98 85 22 32

 

Hanne B.S. Eriksen

Tlf: 48 03 35 35

 

Astri Pedersen

Tlf: 98 67 79 99

 

Marianne Ottestad

Tlf: 48 28 56 45

THK komiteer

Disiplinærkmiteen

Hege Movik

Tlf: 95 87 78 15

 

Liv Sjuve

Tlf: 90 80 61 32

 

Vara:

Kjellaug Riis

Tlf:

 

Hilde Skjoldal

Tlf:

Revisorer

Ingrid Soleim

Tlf:

 

Vara:

Berit Nilsen

Tlf: 93 00 52 86

 

Valgkomiteen

Nina Barth

Tlf:

Christine Sæterlid

Tlf: 99 31 45 28

 

Vara:

THK hovedstyre

Hyttekomiteen

Hanne marit Lindhaug

Tlf:

 

Svante Walther

Tlf: 93 25 35 13

 

EIvind Daniel Taranrød

Tlf: 45 43 33 32

Representanter til NKK`s rep møte:

Marianne Dahlen

Tlf: 93 02 17 25

 

Hege Kristin Trannum

Tlf: 94 80 68 46

 

 

Tønsberg Hundeklubb - Postboks 511 - 3101 Tønsberg

Send en mail til l-nag@online.no

dersom du ønsker et

banner på siden vår.