Regler for bruks trening

Regler for brukstrening i klubben

Regler for å kunne starte i offisielle konkurranser

(utdrag, fulstendige regler se HER)

Deltakelse:

Hunden må være fylt 12 mnd. senest første prøvedag for å kunne delta

på prøv. For hund som er fylt 18 mnd. kreves bestått K-test, funksjonsanalyse (inkludert Forsvarets) ferdselsprøve eller tilsvarende (MH test, godkjent politihund). Dette gjelder hunder født etter 30.06.2002.

NOX registrerte hunder har samme krav til gjennomføring av mentaltest som NKK hunder. Hund skal alltid starte i klasse D inntil fylte 18 mnd. Deltakere kan kun delta med en hund i samme klasse i samme konkurranse.

 

Tjenestetegn:

Hunden skal bære tjeneste tegn under spesialøvelsene feltsøk i kl B og A i alle grupper, samt under spesialøvelsene rundering og rapport i alle klasser.

Resultatbok:

Alle hunder må ha resultatbok hvor stevnets sekretær fører inn og kvitterer for resultatet av den enkelte prøve. Resultatbok ta kontakt med en i bruksstyret.

Startkort:

Deltakeren må ha løst startkort for det aktuelle år for å delta ¨på prøve. Startkortet må medbringes til prøven og fremvises uoppfordtet till arrangøren.

Her finner du startkort: HER

 

Regler for brukstrening i klubben

Generelt:

Det er ønskelig at man er på treningen fra start til slutt, med mindre man på forhånd gir beskjed om noe annet.

Bruks (NBF) består av skogsøvelsene og appell – det er derfor ønskelig at man trener begge disipliner.

Apportering eller halsing på kommando samt innkalling/kontakt må være på plass før man kan begynne å rundere. Hjelp til dette vil være å få på appelltrening.

Møt opp forberedt med plan for dagens trening.

Felt- og appelltrening:

Alle hjelper til under hele treninga.

Treningen er uten fast instruktør.

Rundering:

Gi beskjed til ansvarlig innen kl 20:00 fredag om du kommer

Treningsansvarlig som ikke kan, finner en stedfortredende.

Figurantarbeid er viktig! Vær like bra figurant for andres hunder som du vil at andre skal være for din.

Rundering er en tids- og ”mannskapskrevende” øvelse som fordrer at man stiller opp for hverandre.

Ha oppmerksomheten rettet mot den ekvipasjen som er i trening; kaffedrikking, snakking i mobil, røyking osv. hører hjemme på sekken.

Bruksstyret i Tønsberg hundeklubb

Tønsberg Hundeklubb - Postboks 511 - 3101 Tønsberg

Send en mail til l-nag@online.no

dersom du ønsker et

banner på siden vår.