Bruks

Bruks i Tønsberg Hundeklubb

Treningsoversikt vår 2016 her

Bruksgruppa i Tønsberg Hundeklubb har flere aktive ekvipasjer som både trener og konkurrerer. Det trenes både rundering og spor i klubben. I brukstrening benytter man seg av hundens naturlige sanser som lukt, hørsel og syn.

 

Ta kontakt dersom du har lyst til å prøve !

 

Hva er bruks ?

Her i Norge har vi to forskjellige aktive brukshundgrener; spor og rundering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spor:

Som vist på bildet over benytter vi oss av hundens luktesans når vi trener spor.

Hunden skal følge et spor som er tråkket opp, og ved hjelp av det sporet skal den finne frem og plukke opp gjenstander/ pinner som er sluppet på sporet.

 

Dette er også en konkuranssegren, som deles opp i flere forskjellige klasser fra D som er den letteste klassen til A som er den høyeste og vanskeligste klassen. Det er i denne klassen man kan oppnå cert og championat.

Vanskelighetsgraden går på lengden av sporet, vinkler og antall gjenstander. I den laveste klassen, D, er sporet ca 300 m og hunden skal finne 3 gjenstander/ pinner hvorav én ved sporets slutt. I den høyeste klassen, A, er sporet ca 2000 m og hunden skal finne 8 gjenstander/ pinner.

 

Ved siden av selve sporet er det også to andre deler i en sporkonkuransse.

Det ene er budføring (klasse D og C); I grove trekk går budføring ut på at hunden skal sendes ut fra fører til en hjelpefører. Der skal den sette seg ved hjelpeførerens venstre side. Deretter skal den sendes tilbake til fører og igjen sette seg på førerens venstre side. Avstanden i klasse D er 50 m og i C 100 m samt at det avfyres et skudd på både frem og tilbakeveien.

 

I klasse B og A er det et feltsøk i stedet for budføring. I et feltsøk skal hunden søke etter gjenstander i et område på 50x50m. Gjenstandene kan være hansker, lommebok el. Hunden skal hente og bringe gjenstandene tilbake til fører. Makstid for øvelsen er 5 min.

 

Den andre delen er rene lydighetsøvelser med bla apport, lineføring, inkalling osv. Det avgis poeng i de forskjellige øvelsene.

Godkjennings og opprykks bestemmelser -

For å rykke oppover i klassene må følgende kriterier oppfylles:

Klasse D: For å rykke opp må ekvipasjen ha minst 224 poeng, hvorav minst 35 i spesialøvelsen .

Klasse C: Ekvipasjer i klasse C får godkjent karakter dersom de i sin gruppe har oppnådd minst 300poeng, hvorav minimum 145 i spesialøvelsen. For å rykke opp i klasse B kreves 420 poeng eller høyere hvorav minst 203 i spesialøvelsen og minst 200 i lydighetsøvelsen.

Klasse B: Deltagerene i klasse B får godkjent karakter dersom de i sin gruppe har oppnådd minst 300 poeng, hvorav minst 160 poeng i spesialøvelsen. For å rykke opp i klasse A kreves 420 poeng eller høyere, hvorav minst 224 poeng i spesialøvelsen og minst 190 poeng i lydighetsøvelsen.

Klasse A: Ekvipasjer i klasse A får godkjent karakter dersom de i sin gruppe har oppnådd minst 325 poeng hvorav minst 175 i spesialøvelsen.

 

Rundering:

Rundering går ut på at hunden skal søke opp mennesker/ figuranter ute i terrenget. Den skal som vist på bildet over gå i buer ut i terrenget og ved hjelp av luktesans, hørsel og syn finne figurantene. Når den har funnet figurantene skal den enten ved hjelp av bringkobbel eller standhals markere funnet. Bringkobbel er et kobbel som festes rundt hundens hals, som hunden tar i munnen for så å løpe tilbake til føreren. Deretter viser hunden føreren ut til figuranten. Ved standhals markerer hunden funnet ved å sette seg ned å bjeffe, slik at føreren ved hjelp av lyden kan finne frem til figuranten og hunden.

Akkurat som i spor er også rundering en konkuranssegren. Den deles også opp i de samme klassene D til A som den høyeste klassen. Budføringen, feltsøk og lydighetsøvelsene er det samme som i spor.

 

Vanskelighetsgraden i rundering ligger hvor langt søksområdet er og hvor mange figuranter som skal bli funnet. I klasse D er runderingen ca 100m bredt og 100m langt - i klasse A er søksområdet ca 100m bredt og 400m langt.

 

Det er de samme godkjennings og opprykks bestemmelsene som i spor.

Tønsberg Hundeklubb - Postboks 511 - 3101 Tønsberg

Send en mail til l-nag@online.no

dersom du ønsker et

banner på siden vår.