akt_janmars

Aktivitets kalender for Januar - Mars 2018

Januar

Februar

Mars

1 1. Nyttårsdag

 

 

2

 

 

3

 

 

4

1

1

5

2

2

6

3

3

7

4

4

8

5

5

9

6

6

10

7

7

11

8

8

12

9

9

13

10

10

14

11

11

15

12

12

16

13

13

17 Hytta styremøte kl 19.00

14

14

18

15

15

19

16

16

20

17

17

21

18

18

22

19

19

23

20

20

24

21

21

25

22

22

26

23

23

27 AG kurs + hytta

24

24

28

25 AG kurs + hytta

25

29

26

26

30

27

27

31

28

28

 

 

29 Påske

 

 

30 "

 

 

31 "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tønsberg Hundeklubb - Postboks 511 - 3101 Tønsberg

Send en mail til l-nag@online.no

dersom du ønsker et

banner på siden vår.