Regler for AG trening

Regler for AG trening i klubben

Endret på styremøte: 30.04.2010

Kurs

Tønsberg Hundeklubb tilbyr følgende agilitykurs:

• Nybegynner

• Videregående 1&2

 

• For å kunne delta på nybegynnerkurs bør hunden ha generell hverdagslydighet.

• Hunden skal være 12 mnd. ved oppstart.

Treninger

• Hunder som trener agility skal være friske og i god fysisk form. Dersom hunden er under behandling/medisinering skal det foreligge en veterinærattest på at hunden kan trene agility. Attesten skal vises til instruktør.

Følgende regler gjelder for treningene:

• Hundene skal være ferdig luftet før trening begynner.

• Kommer man for sent, får man ikke trene.

• Alle skal være med på bygging og nedrigging av bane.

• Hundene skal være i bur, når de ikke trenes.

• Vi hjelper hverandre.

Videregående trening i agility er for ekvipasjer som er ferdig med de grunnleggende kursene, og som ikke har startet i konkurranse ennå.

Klasse 1 (konkurransegruppe)

• Treningen tilretelegges for konkurranseekvipasjer i klasse 1.

• Er man deltaker på konkurransegrupper, må man også være villig til å stille opp i lagkonkurranser for klubben.

Klasse 2 og 3 (konkurransegruppe)

• Treningen tilrettelegges for konkurranseekvipasjer i klasse 2 og 3.

• Er man deltaker i konkurransegruppen, må man også være villig til å stille opp i lagkonkurranser for klubben.

Overflytting fra videregåendetrening til konkurransegruppe, hva må til?

• ekvipasjen bør ha bestått bronsemerkeprøve i agility

• ekvipasjen bør ha startet en gang i en offisiell konkurranse eller klubbmesterskap (hopp eller agility)

• en ekvipasje kan flyttes over til konkurransegruppe etter vurdering av instruktør (hvis praktiske krav ikke er oppfylt)

Tisper m/løpetid

• Konkurransetrening/konkurransekurs: kan delta men må plassere hund på

ett “eget” område på treningsplassen. Tispe i “stådager” må være hjemme.

• Videregåendetrening/grunnleggende kurs: Instruktør avgjør i samråd med fører om løpetispe kan delta.

NB! Løpetispe må luftes utenfor treningsplassen.

Lag

• Det er lagleders oppgave å plukke ut de som skal konkurrere på laget på den enkelte konkurranse.

• Det skal meldes fra til lagleder i den størrelsesklassen man stiller, når man har meldt seg på et stevne. Slik får laglederen oversikt over om man kan stille lag eller ikke.

• Har man to eller flere hunder må man gå lag for THK med minimum én hund.

• Kan ikke THK stille lag i en størrelsesklasse kan man gå lag for en annen klubb, den sesongen dette gjelder.

Tønsberg Hundeklubb - Postboks 511 - 3101 Tønsberg

Send en mail til l-nag@online.no

dersom du ønsker et

banner på siden vår.